Shipping & Return

Verzenden


NAQI® Sport werkt samen met bpost, de Belgische postdienst, om ervoor te zorgen dat uw pakketten zo snel mogelijk worden afgeleverd. (Afhankelijk van waar u woont, kunnen pakketten worden verzonden met de postdienst van uw land) 

Wat zijn de voorwaarden voor gratis verzending?

We bieden gratis verzending naar de meeste EU-landen. De gratis levering is afhankelijk van de totale aankoopprijs en het land waarin u woont.

Zie onderstaande overzicht voor gedetailleerde prijzen:

België, Nederland, Luxemburg:

Gratis verzending vanaf: €20
Verzendkost: €5

Verenigd Koninkrijk:

Gratis verzending vanaf: £30
Verzendkost: £9

Frankrijk:

Gratis verzending vanaf: €25
Verzendkost: €8

Oostenrijk, Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Spanje, Estland, Finland, Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, Monaco, Polen, Portugal, Roemenië, Slowakije, Slovenië, Zweden, Tsjechië, Kroatië:

Gratis verzending vanaf: €30
Verzendkost: €12

Lucid Registrierungsnummer:  DE3531415357854
Numéro D'attestation d'adhésion: 558888 

Herroepingsrecht

De bepalingen van dit artikel zijn uitsluitend van toepassing op klanten die als consument online artikelen kopen bij NAQI®.

De klant heeft het recht de overeenkomst binnen 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen te ontbinden.

De opnameperiode verloopt 14 kalenderdagen na de datum:

  • Waaraan de klant of een door de klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, fysiek bezit van het eigendom neemt;
  • Aan welke de klant of een door de klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, fysiek het laatste artikel in bezit neemt wanneer meerdere artikelen afzonderlijk voor dezelfde bestelling worden geleverd;
  • aan welke de klant of een door de klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de laatste zending of het laatste deel fysiek in bezit neemt indien de zaak meerdere leveringen vereist;

Om van zijn herroepingsrecht gebruik te kunnen maken, moet de klant NAQI® BELGIUM S.A. hiervan op de hoogte stellen (tel. 02/230.20.10, fax: 013/460.199, e-mailadres: info@naqi.com), door een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld per brief, fax of e-mail) van haar besluit om de overeenkomst te beëindigen. Hiertoe kan de klant het retourformulier gebruiken voor intrekking, maar dit is geen verplichting.

Als de klant van deze optie gebruik maakt, sturen we hem onmiddellijk een ontvangstbevestiging van zijn intrekking op een duurzaam gegevensmedium (bijv. per e-mail)».

Om de terugnameperiode te respecteren, moet de klant zijn mededeling betreffende de uitoefening van zijn herroepingsrecht vóór het verstrijken van de terugnameperiode doen toekomen.

De klant dient de zaken onmiddellijk en in ieder geval uiterlijk 14 kalenderdagen na de datum waarop de klant zijn besluit tot ontbinding van de overeenkomst aan NAQI® Belgium S.A., Stadsbeemd 1037 te 3545 halen, te zenden of af te leveren. De klant is op tijd indien hij de zaken vóór het verstrijken van de 14 kalenderdagen terugstuurt.

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de klant.

Indien de waarde van het geretourneerde product op enigerlei wijze is gedaald, behoudt NAQI® zich het recht voor de klant aansprakelijk te stellen en compensatie te eisen voor eventuele afschrijvingen van de goederen die voortvloeien uit het gebruik ervan door de klant aan:buiten wat noodzakelijk lijkt om de aard te kennen, kenmerken en werking van het systeem.

Alleen artikelen in hun oorspronkelijke verpakking, met alle accessoires, gebruiksinstructies en de factuur of het aankoopbewijs, mogen worden teruggenomen.

In geval van beëindiging van de overeenkomst door de klant zal NAQI® de klant alle tot dan toe ontvangen betalingen, inclusief de standaardleveringskosten, vergoeden. Binnen maximaal 14 kalenderdagen na de datum waarop NAQI® in kennis is gesteld van het besluit van de klant om de overeenkomst te beëindigen. In het geval van verkoopovereenkomsten kan NAQI® wachten tot de terugbetaling alle goederen heeft teruggekregen of dat de klant bewijst dat hij de goederen heeft teruggezonden, wat het eerst komt.

Eventuele extra kosten die voortvloeien uit de keuze van de klant voor een andere leveringsmethode dan de goedkoopste standaardleveringsmethode die door NAQI® wordt aangeboden, worden niet terugbetaald.

Eventuele extra kosten die voortvloeien uit de keuze van de klant voor een andere leveringsmethode dan de goedkoopste standaardleveringsmethode die door NAQI® wordt aangeboden, worden niet terugbetaald.

De klant mag het herroepingsrecht niet uitoefenen voor:

  • de levering van goederen die zijn samengesteld volgens de specificaties van de klant of duidelijk gepersonaliseerd;
  • de levering van goederen die snel kunnen verslechteren of vergaan;
  • de levering van verzegelde goederen die niet kunnen worden geretourneerd om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en die na levering door de klant niet zijn verzegeld;
  • de contracten waarin de klant NAQI® specifiek heeft gevraagd om deze te bezoeken om dringende onderhouds- of reparatiewerkzaamheden uit te voeren;
  • het aanbieden van digitale inhoud die niet op een fysiek medium wordt aangeboden, indien de uitvoering is begonnen met de uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de klant, die tevens heeft erkend dat hij zijn herroepingsrecht zal verliezen (bijv. het downloaden van muziek, software)
Exclusive Behind-the-Scenes Access to Our Skincare and Sports Lotions Production

Discover the Heart of NAQI® Excellence

Heading